HEERLIJK GEZOND

                                                                Praktijk voor natuurlijk genezen 


Tarieven

Voor de consulten en behandelingen gelden de volgende tarieven:

Het eerste uitgebreide consult    95,- (ong. 1 1/2 uur)

Vervolgconsult/ behandeling       70,- (ong. 1 uur )

Lang vervolgconsult                     95,- (ong. 1 1/2 uur)

Kort consult                                  35,- (ong. 30 min.)

Oorkaarsbehandeling                  70,- ( ong. 1 uur )

Consult aan huis binnen de         85,-

gemeente Renkum.

Telefonisch consult

afhankelijk van de tijd vanaf        15,- 

Bach tinctuur speciaal voor u

                         samengesteld      22,50

Tinctuur samengesteld met 

edelsteentinctuur + bloemen        22,50


Het is mogelijk om online een advies en tinctuur aan te vragen, net als een persoonlijk samengestelde kruidenthee.

U kunt dit aanvragen via het contactformulier.

Tevens is het mogelijk om online begeleid te worden. Informatie hierover kunt u ook krijgen d.m.v. het contactformulier in te vullen en naar mij toe te sturen.

Bij verhindering voor een afspraak dient deze uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden, anders wordt ze in rekening gebracht. 


Vergoedingen.

De verzekeraars die in 2021 de behandelingen vergoeden voor zover nu bekend, dus onder voorbehoud:

Er zijn geen berichten van de verzekeraars dat er in 2022 iets aan de vergoedingen verandert. Maar altijd goed om te controleren!

Delta Lloyd/Nationale Nederlanden Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen

Valt onder de CZ groep

CZ Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen

Valt onder de CZ groep

CZdirect.nl Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen

Valt onder de CZ groep

Ohra Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen

Valt onder de CZ groep

Azivo Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

valt onder Menzis

Anderzorg Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

valt onder Menzis

PMA Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

valt onder Menzis

Menzis Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

ONVZ Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

PZP Vergoeding Alternatieve geneeswijzen Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen VvAA Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

PNOzorg Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Lancyr Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

De vergoedingen zijn afhankelijk van het gekozen aanvullende verzekeringspakket. Lees daarom altijd goed de voorwaarden door of neem persoonlijk contact op met uw zorgverzekeraar om teleurstelling te voorkomen. Het kan voorkomen dat uw zorgverzekering niet in de lijst staat, maar toch een behandeling van alternatieve geneeswijzen vergoed, dus is het altijd verstandig even te informeren. Maar het kan ook zo zijn dat alleen behandelingen door een arts vergoed worden en dat ben ik niet.Mocht er iets veranderen in de regelgeving, dan wordt dat hier vermeld.

Lid van de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers - NØAG-AMERSFOORT ( www.noag.org

 praktijklicentienummer: 6869-Aa-13025

CAM-Comepentieregister : laag 4

AGB zorgverlenerscode 9057432

AGB praktijkcode 90048954

Ingeschreven bij de Stichting ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde.

Registratie nummer NIBIG 529442

KvK nr. 09182269

Btw nr. NL 001296415B80

NOAG - Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers

Omschrijving:

De NOAG is een stichting voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. De NOAG-therapeuten hebben het gezamenlijke doel een stand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen te vormen en zich te verbinden door middel van registratie in het NOAG-register. Dit om waarborgen te scheppen om de praktijktoepassing van de ingeschrevenen in het NOAG-register op deskundige en maatschappelijk-verantwoorde wijze mogelijk te maken. De NOAG maakt zich daarbij sterk voor het bestrijden van maatschappelijk-onverantwoorde praktijken op haar gebied. Een belangrijk doel dat de NOAG zich stelt is het geven van voorlichting over de natuurgeneeswijzen en over haar geregistreerde natuurgeneeskundigen in het NOAG-register, alsmede het bevorderen van een beter inzicht in de betekenis van natuurlijke geneesmethoden voor de volksgezondheid.

De NOAG heeft als belangrijkste doelstellingen:

 bevorderen, ontwikkelen en toepassen van natuurgeneeswijzen;

 voorlichting verstrekken over de natuurgeneeswijzen;

 bevorderen van een wettelijke erkenning voor diverse natuurgeneeskundige beroepstherapeuten;

 samenbrengen van verschillende disciplines van therapeuten in de NOAG;

 registreren van natuurgeneeskundige beroepstherapeuten in het NOAG-register;

 samenbrengen en naar buiten treden als gekwalificeerde NOAG-therapeuten;

 belangenbehartiging van de aangesloten NOAG-therapeuten;

 meewerken aan, en verspreiden van, wetenschappelijk onderzoek i.v.m. de natuurgeneeswijzen;

 periodiek (laten) verzorgen van verplichte aanvullende (medische) nascholing;

 periodiek organiseren van NOAG-bijeenkomsten met een voorlichtende taak;

 streven naar contacten met zorgverzekeraars en ziekenfondsen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding aan de geregistreerde NOAG-therapeuten;

 bevorderen van contacten en samenwerking met reguliere genezers;

 onderhouden van contacten met andere stichtingen, verenigingen en

allianties, alsmede met lagere en hogere overheden ten behoeve van de

NOAG-therapeuten.